DİYARBAKIR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi Başvurusu


Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi başvurusu için https://www.turkiye.gov.tr/ktb-turizm-amacli-kiralanan-konut-izni-7918

Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi başvuru kılavuzu için BasvuruKilavuzu.pdf

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231228-1.htm

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için https://antalya.ktb.gov.tr/Eklenti/120475,yonetmelik-degisikligipdf.pdf?0