DİYARBAKIR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

HANİ

HANİ:
Diyarbakır'ın kuzeyinde 97 kilometre uzaklıktadır. İlçenin kuruluş çok eskilere dayanmakta Hani adını Hurriler döneminden kalma olduğu sanılmaktadır. Asur Hükümdarı Asur Nasir-Pal ile yaptıkları savaşta yenilerek dağılan Nirbillerin yerleşim merkezilerinden biridir.