DİYARBAKIR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİL

Eğil.JPG
EĞİL:

Köklü ve zengin bir geçmişe sahip olan Eğil ilçesi tarih içinde de önemli bir yer işgal etmiştir. Asur kalesinin adından da anlaşılabileceği gibi Asurlular'ın da ötesine ulaşan bir geçmişi vardır. O kale ki kalıntıları bile insanları halen etkileyebiliyor. Önceleri nahiye olarak 1860 yılında Palu'ya 1866 da o günkü adıyla Mamureti Laziz Vilayetine bağlanan Eğil daha sonra Diyarbakır'ın merkez nahiyelerinden biri olmuştur. 1936 yılında ilçe olmuş ancak 1939 da ilçelik Dicle'ye verilmiş ve büyük bir hata yapılarak Dicle'ye Eğil ismi verilmiştir. bu karışıklık 11 yıl sürmüş ve 1950 de ismi değiş tokuş yapılmıştır. 1957 de Eğil Dicle'den alınarak merkeze bağlanmıştır. Bu yılan hikayesi 1987 de son bulmuş ve Eğil Diyarbakır'ın 12. ilçesi olarak yerini almıştır. İl merkezinin kuzeyinde dağlık bir arazide kurulmuş olan Eğil'in kuzeyinde Dicle nehri geçmekte ve Dicle ilçesi bulunmaktadır.Ayrıca Ergani Hani ve HAZRO ile komşudur.