DİYARBAKIR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

HAZRO

HAZRO:

Diyarbakır'ın kuzey-doğusunda 72 kilometre uzaklıktadır. Toplan alanı 419 km2'dir. Bu alan içerisinde 24 köy ile 37 mezra bulunmaktadır. Lice, doğ ve güneyinde Silvan, batısında Kocaköy, güneybatısında Diyarbakır İl merkezi bulunmaktadır. 

Diyarbakır'ın eski ve önemli merkezlerinden biridir. İlçenin batısında yüksek tepeler üzerine kurulmuş Tercil Kalesi, Subaru, Kummuk ve Asurlular'ın izlerini taşıyarak günümüze kadar gelmiş önemli bir merkezdir. Eyyubiler'den kalma Ulu Camii, Şahabuddin ve Şapur Türbeleri, Derebeyi Sarayı kalıntılarının yanı sıra, bölgede bulunan çok sayıdaki höyük, tarih araştırmacılarının ilgisini çekmektedir.