DİYARBAKIR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

LİCE

LİCE:

Diyarbakır'ın kuzey-doğusunda 95 kilometre uzaklıktadır. Lice ilçesinde M.Ö. ve sonrasına ait çok önemli tarihi kalıntılar vardır. Bu kalıntılardan bölgenin uzun süre Asur ve Nirbiler ile Doğu Seferine çıkan İskender ordularının egemenliği altında kaldığı görülür. Bu tarihi olayların en önemli belgeleri Bırkleyn mağaralarında bulunan Asur Hükümdarları I. Tiğlatpleser ile II. Tiğlatninip'e ait Stel ve kitabelerdir.

Yine Bırkleyn mağaraları üstündeki sarp kayalıklarda bulunan bir kale kalıntısının İskender dönemine ait olduğu söylenir. Yapılış tarihleri bilinmeyen Çeper, Mele ve Atak Kaleleri, Romalılardan kalma Fis Ovası'ndaki Dakyanus Harabeleri yine Atak köyündeki Akkilise, henüz tarihi bakımdan incelenmemiş çok önemli tarihi eserlerden bazılarıdır. Özellikle Dakyanus Harabelerinde ve Atak köyünde yapılacak ciddi araştırma sonunda bölge tarihine ışık tutacak değerli bilgilerin elde edilebileceği düşünülüyor.

Ayrıca Derkan köyü yakınındaki Miyakuyan Dağı tepesindeki Eshab-ı Kehf Mağarası, Atak köyündeki Melik Adil'e ait minare ve camii, Çeper köyündeki IV. Murat Kervansarayı, Dercimit köyündeki efsanevi Geyik Çobanı, Şeyh Bilal Türbesi ve çeşmeleri Lice'nin önemli tarihi ve turistik yerleri arasında sayılabilir.